NullPointerException ant.util.ChainedMapper.java:36

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

NullPointerException ant.util.ChainedMapper.java:36

Ahmet ARSLAN
Hi all,

I have installed Ant 1.10.2 along with Java 9.0.4.
When I clone and https://github.com/apache/lucene-solr run ‘ant’, I get the following track trace.

I figured that, null pointer exception looks coming from tools.ant.util.ChainedMapper.
Does Ant 1.10.2 work with java9?

Thanks,
Ahmet

/Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/build.xml:21: The following error occurred while executing this line:
/Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/lucene/common-build.xml:623: java.lang.NullPointerException
at java.base/java.util.Arrays.stream(Arrays.java:5610)
at java.base/java.util.stream.Stream.of(Stream.java:1187)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$7$1.accept(ReferencePipeline.java:269)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.lambda$mapFileName$1(ChainedMapper.java:36)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$1ReducingSink.accept(ReduceOps.java:80)
at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.reduce(ReferencePipeline.java:496)
at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.mapFileName(ChainedMapper.java:35)
at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.lambda$mapFileName$0(CompositeMapper.java:32)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:177)
at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.mapFileName(CompositeMapper.java:33)
at org.apache.tools.ant.taskdefs.PathConvert.execute(PathConvert.java:363)
at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:172)
at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.importResource(ImportTask.java:221)
at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.execute(ImportTask.java:165)
at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:183)
at org.apache.tools.ant.ProjectHelper.configureProject(ProjectHelper.java:93)
at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:824)
at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:228)
at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:283)
at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:101)________________________________

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımakta olup gönderici tarafından alınması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik posta size yanlışlıkla ulaşmışsa, elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu durumda, lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Anadolu Üniversitesi bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Anadolu Üniversitesinin görüşlerini yansıtmayabilir.

This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use of the people named above. If you are not the intended recipient and received this message in error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. In this case, please immediately notify the sender and delete it from your system. Anadolu University does not guarantee the accuracy or completeness of any information included in this message. Therefore, by any means Anadolu University is not responsible for the content of the message, and the transmission, reception, storage, and use of the information. The opinions expressed in this message only belong to the sender of it and may not reflect the opinions of Anadolu University.
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: NullPointerException ant.util.ChainedMapper.java:36

Jaikiran Pai
Hi Ahmet,

This is actually a bug in Ant 1.10.2 that we released recently. It got
reported a while back here
https://bz.apache.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=62086 and we have fixed
itin Ant upstream repo and it will be available in one of our next
release soon.

-Jaikiran


On 03/03/18 7:59 PM, Ahmet ARSLAN wrote:

> Hi all,
>
> I have installed Ant 1.10.2 along with Java 9.0.4.
> When I clone and https://github.com/apache/lucene-solr run ‘ant’, I get the following track trace.
>
> I figured that, null pointer exception looks coming from tools.ant.util.ChainedMapper.
> Does Ant 1.10.2 work with java9?
>
> Thanks,
> Ahmet
>
> /Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/build.xml:21: The following error occurred while executing this line:
> /Users/iorixxx/Desktop/lucene-solr/lucene/common-build.xml:623: java.lang.NullPointerException
> at java.base/java.util.Arrays.stream(Arrays.java:5610)
> at java.base/java.util.stream.Stream.of(Stream.java:1187)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$7$1.accept(ReferencePipeline.java:269)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
> at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
> at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.lambda$mapFileName$1(ChainedMapper.java:36)
> at java.base/java.util.stream.ReduceOps$1ReducingSink.accept(ReduceOps.java:80)
> at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
> at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.reduce(ReferencePipeline.java:496)
> at org.apache.tools.ant.util.ChainedMapper.mapFileName(ChainedMapper.java:35)
> at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.lambda$mapFileName$0(CompositeMapper.java:32)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$3$1.accept(ReferencePipeline.java:195)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$2$1.accept(ReferencePipeline.java:177)
> at java.base/java.util.ArrayList$ArrayListSpliterator.forEachRemaining(ArrayList.java:1494)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:550)
> at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluateToArrayNode(AbstractPipeline.java:260)
> at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.toArray(ReferencePipeline.java:450)
> at org.apache.tools.ant.util.CompositeMapper.mapFileName(CompositeMapper.java:33)
> at org.apache.tools.ant.taskdefs.PathConvert.execute(PathConvert.java:363)
> at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
> at jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor4.invoke(Unknown Source)
> at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
> at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
> at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
> at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
> at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
> at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:172)
> at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.importResource(ImportTask.java:221)
> at org.apache.tools.ant.taskdefs.ImportTask.execute(ImportTask.java:165)
> at org.apache.tools.ant.UnknownElement.execute(UnknownElement.java:292)
> at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
> at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
> at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
> at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
> at org.apache.tools.ant.dispatch.DispatchUtils.execute(DispatchUtils.java:106)
> at org.apache.tools.ant.Task.perform(Task.java:346)
> at org.apache.tools.ant.Target.execute(Target.java:448)
> at org.apache.tools.ant.helper.ProjectHelper2.parse(ProjectHelper2.java:183)
> at org.apache.tools.ant.ProjectHelper.configureProject(ProjectHelper.java:93)
> at org.apache.tools.ant.Main.runBuild(Main.java:824)
> at org.apache.tools.ant.Main.startAnt(Main.java:228)
> at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.run(Launcher.java:283)
> at org.apache.tools.ant.launch.Launcher.main(Launcher.java:101)
>
>
>
> ________________________________
>
> Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımakta olup gönderici tarafından alınması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik posta size yanlışlıkla ulaşmışsa, elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu durumda, lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Anadolu Üniversitesi bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Anadolu Üniversitesinin görüşlerini yansıtmayabilir.
>
> This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use of the people named above. If you are not the intended recipient and received this message in error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. In this case, please immediately notify the sender and delete it from your system. Anadolu University does not guarantee the accuracy or completeness of any information included in this message. Therefore, by any means Anadolu University is not responsible for the content of the message, and the transmission, reception, storage, and use of the information. The opinions expressed in this message only belong to the sender of it and may not reflect the opinions of Anadolu University.


---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [hidden email]
For additional commands, e-mail: [hidden email]